Επικοινωνία


Για να επικοινωνήστε μαζί μας, στείλτε e-mail στο hackademy.radiobubble (at) gmail.com.

Μπορείτε, επίσης, να μας βρείτε μας στο Twitter ως @hackademy και στο Facebook, στη σελίδα http://www.facebook.com/RadiobubbleHackademy.

How to reach us
E-mail: hackademy.radiobubble (at) gmail.com.
Follow: @hackademy in Twitter
Like: http://www.facebook.com/RadiobubbleHackademy on Facebook.