Ταυτότητα

Το Hackademy είναι φορέας μάθησης επικεντρωμένος στην Επικοινωνία και τη Δημοσιογραφία στα Νέα Μέσα, καθώς και φορέας άσκησης της δημοσιογραφίας και της επικοινωνίας στην πράξη.
Δημιουργήθηκε το 2012 ως αποτέλεσμα των καινοτομιών που δημιούργησε η διαδικτυακή κοινότητα radiobubble κι από τότε μέχρι σήμερα έχει μετεκπαιδεύσει δεκάδες δημοσιογράφους και επαγγελματίες της επικοινωνίας που παρακολούθησαν τους πλήρεις κύκλους σπουδών και τα σεμινάρια που εκπόνησε.

Η λειτουργία του στηρίζεται νομικά σε κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση (κοιν.σ.επ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Βασική εκπαιδευτική δραστηριότητα του Hackademy αποτελεί η πραγματοποίηση των προγραμμάτων του, των πρώτων που εκπονήθηκαν στη χώρα με τη μορφή πλήρους εκπαιδευτικού προγράμματος που στόχο του έχει τη μετεκπαίδευση και την εξειδίκευση επαγγελματιών και μη δημοσιογράφων στα Νέα Μέσα και τις νέες τεχνολογίες. Φιλοδοξία του Hackademy αποτελεί επίσης η ανάπτυξη της ιστοσελίδας hackademy.edu.gr και η λειτουργία της ως αποθετήριο έρευνας και γνώσης.

Ως αποτέλεσμα των καινοτομιών του radiobubble και της εκπαιδευτικής-ερευνητικής δραστηριότητας του Hackademy, το 2014 δημιουργήθηκε η ομάδα “δημοσιογραφίας των δεδομένων” rbdata η οποία δημιούργησε την πρώτη σχετική ιστοσελίδα στην Ελλάδα, συνεργάστηκε με επιστήμονες και δημοσιογράφους από όλη την Ευρώπη και απέσπασε σειρά διεθνών βραβείων και διακρίσεων.

Μέλημα της ιδρυτικής ομάδας του Hackademy είναι η λειτουργία του να αποτελέσει κόμβο διασύνδεσης των τριών καθοριστικών πόλων του οικοσυστήματος της ενημέρωσης:
  • της κοινωνίας των πολιτών
  • των επαγγελματιών δημοσιογράφων & των οργανισμών ΜΜΕ και
  • της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Η εταιρική μορφή και τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Hackademy σχεδιάστηκαν από τους @O_Kanalarhis, @galaxyarchis και @doleross.
Το λογότυπο του Hackademy σχεδίασε ο @MindThe_Gab.---
Ως "Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση" (Κοιν.σ.επ.), ο ελληνικός νόμος 4019/2011 ορίζει τον "αστικό συνεταιρισμό με κοινωνικό σκοπό". Πρόκειται για την αντίστοιχη νομική μορφή της CIC στην Αγγλία και της Social Cooperative σε άλλες χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης.

Βάσει του καταστατικού του, σκοπός του Hackademy, είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση των γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων.


Ενώ η λειτουργία του, διέπεται από τις αρχές:
α) της προαγωγής της κοινωνικής ωφέλειας μέσω της παραγωγής αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών συλλογικού και κοινωνικού χαρακτήρα,
β) της πρόταξη του άτομου και της εργασίας έναντι του κεφαλαίου, και
γ) της προώθησης της έννοιας "δημοσιογραφία των πολιτών" ως αναπόσπαστο μέρος της επιμορφωτικής διαδικασίας στα "νέα δημοσιογραφικά μέσα".  


Hackademy Kοιν.σεπ
Συμμετοχική Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα
Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση
Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Δ00062